ప్రధాన Violets are not Blue

Violets are not Blue

Roses are red.


Violets are blue.


Forget everything good you've been told about love, because none of it's true.


You don't agree?


Spend a day in my shoes and you'd curse love too.


My name's Blue.


Yes, you read that right. Blue Daniels.


And I hate love.


I despise every single thing about it.


In my thirty-two years on this earth it has brought me nothing but heartbreak and disappointment.


Love is a void. Something we're taught we need if we want to live a happy and fulfilled life.


Well I disagree.


Some say I'm a cynic. Other's call me the smartest woman they've ever met.


But no matter what anyone says, I know what I need. And love is not it.


Enter Harris Avery.


A man who thinks he can have anyone he wants, including me.


A man who reminds me daily why I swore off love in the first place.


He walks around the office like he owns the place, throwing that sexy smirk of his at every female he passes. He thinks no one is immune to his charm.


But poor Mr. Avery has never met a girl like me before.


I'm more likely to throw myself off a bridge than at his feet.


There's just one problem…


He's decided to make it his mission to prove me wrong.


To that I say, let the games begin…భాష:
english
ఫైల్:
EPUB, 266 KB
దింపుకోలు (epub, 266 KB)

కీలక పదబంధాలు

 
 
మీరు పుస్తక సమీక్ష రాసి మీ అనుభవాలను పంచుకోవచ్చు. మీరు చదివిన పుస్తకాలను గురించి మీ అభిప్రాయంపై ఇతర పాఠకులు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మీరు పుస్తకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నిజయతిగా వివరణాత్మక అభిప్రాయం ఇస్తే ఇతరులు తమకు సరిపడే కొత్త పుస్తకాలు కనుగొంటారు.