ప్రధాన Protection Spells: Clear Negative Energy, Banish Unhealthy Influences, and Embrace Your Power

Protection Spells: Clear Negative Energy, Banish Unhealthy Influences, and Embrace Your Power

Banish bad energy, ward off unpleasant people, and defend your stuff, your spirit and your space with this spellbook focused specifically on protection.

With over 100 spells for protection and defense, and a glossary of protective symbols, stones, and other objects to keep on hand, this book can help you cleanse your room and cast out old negative energies, put a protective and peace-preserving bubble around yourself as you ride the bus, deflect grumpiness and negativity from people you work with—and so much more!
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
7
ముద్రణం:
Original retail
ప్రచురణకర్త:
Adams Media
భాష:
english
పేజీల సంఖ్య:
225
ISBN 10:
1507208324
ISBN 13:
978-1507208328
ఫైల్:
EPUB, 3.25 MB
దింపుకోలు (epub, 3.25 MB)

మీకు ఆసక్తిగా కనిపించ వచ్చు Powered by Rec2Me

 

కీలక పదబంధాలు

 
 
farzad
Good for beginners.
Basics and principles.
Too weak to protect.If you are in a dangerous situation or attack.
is not replying.
But it is better for prevention.
08 February 2020 (23:58) 
Ruby
good for beginners
it goes over spell crafting in a simple and easy way to understand for yourself, home and loved ones in a handful of ways that are good when youre starting out
21 August 2020 (21:31) 
Hello
Cap Confirmed. Get the "good" energy and call yourself a donkey for believing this shit show which even has no explanation to start with.
Anyways get "good energy" and remove "bad energy " as the 1iq author says.
23 October 2020 (09:08) 
To Above:
Douchebag confirmed. Good to know you had all the time in the world to read a book on witchcraft instead of doing something else with your life. Congrats ♥
28 October 2020 (12:51) 
మీరు పుస్తక సమీక్ష రాసి మీ అనుభవాలను పంచుకోవచ్చు. మీరు చదివిన పుస్తకాలను గురించి మీ అభిప్రాయంపై ఇతర పాఠకులు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మీరు పుస్తకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నిజయతిగా వివరణాత్మక అభిప్రాయం ఇస్తే ఇతరులు తమకు సరిపడే కొత్త పుస్తకాలు కనుగొంటారు.